Alles wat je moet weten over… SEPA

SEPA bestaat nu al enkele jaren. Het initiatief van de Europese unie kwam er zodat ondernemers en particulieren makkelijk betalingen kunnen uitvoeren en ontvangen binnen Europa. Maar voor wat staat SEPA nu precies? En wat is er concreet veranderd voor de gebruiker?

SEPA - Single Euro Payments Area

SEPA staat voor Single Euro Payments Area. Het is ontworpen om een uniforme betalingsmarkt te creëren binnen Europa. Het doel van SEPA is om alle betalingen even efficiënt en makkelijk te laten verlopen als voorheen binnen één land het geval was. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt naar gelang het land waar men de betaling uitvoert of ontvangt. Alle betalingen worden nu beschouwd als ‘interne betalingen’ binnen Europa.

Hoe zorgt SEPA voor deze uniformiteit? Door het gebruik van identieke betaalmiddelen. Betaalkaarten, overschrijvingen en domiciliëringen zijn over het hele gebied gelijkgeschakeld.

Alle betalingen binnen SEPA gebeuren nu met hetzelfde gemak, dezelfde veiligheid en dezelfde termijnen.

Welke landen vallen onder SEPA?

SEPA betreft enkel betalingen in Euro, maar omvat ook landen die niet tot de Eurozone behoren, zoals Zweden, of zelfs landen die niet tot de Europese Unie behoren zoals Zwitserland of Monaco.

De SEPA zone bestaat dus uit de landen van de Europese Unie, alsook IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.

Je kan de volledige lijst hier bekijken.

IBAN en BIC

Vroeger bestond een Belgisch rekeningnummer uit 12 cijfers. Om in lijn te zijn met SEPA bevat een Belgisch rekeningnummer nu de tekens BE gevolgd door 16 cijfers en staat bekend als een IBAN of International Bank Account Number.

Het aantal tekens in een IBAN varieert van land tot land, maar bedraagt maximaal 34 tekens en is steeds de ISO code van het land gevolgd door een reeks cijfers.

De bank die een betaling verwerkt, voegt sinds 2014 zelf de BIC of Bank Identification Number toe om de betaalopdracht goed te kunnen verwerken bij binnenlandse betalingen.

Voor grensoverschrijdende eurobetalingen is dit sinds februari 2016 het geval.

Bij betalingen via PC-bankieren hoef je deze code dus niet meer zelf te voorzien.

In de meeste boekhoudpakketten, Rox-e.NET inbegrepen, is het wel nog nodig om de BIC apart toe te voegen. Dit komt omdat Febelfin, die de Europese standaarden implementeert, dit nog niet heeft doorgevoerd.

Wil je een oud Belgisch rekeningnummer omzetten naar IBAN? Heb je een BIC nodig? Gebruik daarvoor de IBAN en BIC tool van UNIZO.

Overschrijvingen

nieuw europees overschrijvingsformulierEuropese overschrijvingen werden ook allemaal gelijkgetrokken. De formulieren zijn oranje-rood en altijd op dezelfde manier opgebouwd. Wanneer je een factuur krijgt, is daar meestal een overschrijvingsformulier aan gehecht. De leveranciers hebben daarop alle gegevens ingevuld, zoals hun naam, rekeningnummer en een gestructureerde mededeling. Je kan die gegevens vlot invoeren via PC-bankieren. Of je kan je rekeningnummer invullen en het ondertekende formulier aan je bank bezorgen, net als voorheen.

De gestructureerde mededeling

De reeds jarenlang in België gebruikte gestructureerde mededeling (+++123/1234/12345+++) blijft behouden in de SEPA. Klanten die facturen krijgen met daarop die mededeling, moeten ze opnemen in hun overschrijvingsopdrachten zoals voorheen.

Op Europees niveau is er een gestructureerde mededeling uitgewerkt die maximum 25 alfanumerieke tekens telt met de volgende structuur : ‘RF’ gevolgd door een controle getal bestaande uit 2 cijfers en maximum 21 alfanumerieke tekens.

Domicilieringen

Vandaag ben je als ondernemer ook verplicht om domiciliëringen door te geven volgens Europese standaarden, namelijk in het XML-formaat.

Een Europese domiciliëring kan zowel nationaal als internationaal worden gebruikt tussen landen in de SEPA.

Uitvoeren van betalingen

Indien je domiciliëringen gebruikt voor het uitvoeren van betalingen, hoef je niets te doen. Je leverancier doet al het nodige. Als je leverancier kiest voor een zogenaamde B2B of “Business to Business”-domiciliëring (een domiciliëring tussen professionele gebruikers) dien je wel een nieuw domiciliëringsmandaat te ondertekenen.

Innen van betalingen

Indien je domiciliëringen gebruikt voor het innen van betalingen, dien je zelf de nodige stappen te ondernemen. Vroegere DOM80 mandaten blijven geldig, maar jij wordt de beheerder van de domiciliëringsmandaten. De werkwijze verschilt al naargelang u voor een Core-domiciliëring of een B2B-domiciliëring kiest.
Indien je gebruik wil maken van B2B-domiciliëringen, moet een specifiek mandaat worden ondertekend. De klant hoeft bijna niets te doen. De leverancier neemt het initiatief. De leverancier vraagt de klant een mandaat voor een Europese B2B-domiciliëring te ondertekenen. Ook zal je hem moeten vragen om dat mandaat aan zijn bank te bevestigen. Zonder die bevestiging kan er geen inning plaatshebben.

Je bank zal je helpen en jou alle nodige inlichtingen verstrekken voor de ingebruikneming van de nieuwe Europese domiciliëring.

Rekeninguittreksel (CODA en CAMT053)

Een CODA of gecodeerd rekeninguittreksel is een elektronisch bestand met daarin de gegevens vermeld op je rekeninguittreksels en de bijlagen daarbij.

Iedere beweging op je rekening wordt op gestructureerde wijze geïdentificeerd aan de hand van een eigen code, waardoor je IT-systeem die beweging ondubbelzinnig kan herkennen en opnemen in jouw boekhouding.

CAMT053 is de internationale versie van dit elektronisch bestand. Naar aanleiding van de implementie van SEPA zal dit formaat CODA op termijn volledig gaan vervangen.

 Conclusie

 De overschakeling naar SEPA heeft voor de meeste gebruikers weinig tot geen grote veranderingen teweeg gebracht.

Om dit alles in goede banen te leiden raden wij het je het volgende aan:

 

  1. Zorg dat op al jouw uitgaande facturen je rekeningnummer in het correcte IBAN formaat vermeld staat. Zo maak je het makkelijk voor je klant om te betalen en vermijd je fouten of vertragingen.

 

  1. Zorg dat de rekeningnummers van je klanten en leveranciers aangepast worden in je boekhoudingsoftware en PC banking, zodat de automatische betalingen correct kunnen blijven verlopen.

 

  1. Neem contact op met je bank om na te kijken of alle mandaten voor domiciliëringen die je momenteel lopen hebt correct zijn, alsook welke stappen je moet ondernemen om toekomstige domiciliëringen in goede banen te leiden.

 

Wat kan Rox-e.NET betekenen in dit verhaal?

De structuur voor overschrijvingen is nu reeds voorzien in Rox-e.NET. CAMT053 komt tegen het eind van dit jaar. Met Rox-e.NET ben je zeker dat steeds de nodige aanpassingen worden gedaan zodat jouw betalingen in het correcte formaat kunnen worden ingebracht in je PC-banking systeem en je boekhouding.