BTW: Een startersgids voor ondernemers

Ben je zelfstandig of een ondernemer dan krijg je ongetwijfeld te maken met BTW.

BTW is dé Europese belasting bij uitstek. Het is een van oorsprong Franse belasting die door de Europese harmoniseringsrichtlijnen ook op de andere lidstaten van toepassing werd. In België werd BTW ingevoerd op 1 januari 1971. Je kan dus stellen dat van alle Europese richtlijnen de BTW al het meest ingebakken zit in onze Belgische cultuur.

BTW, een korte uitleg.

BTW is een verbruiksbelasting, een belasting op goederen en diensten die gedragen wordt door de eindverbruiker en stapsgewijs (bij elke stap in het productie- en distributieproces) wordt geïnd. De btw-plichtige fungeert als een soort van kassier van de schatkist. Hij rekent de verschuldigde btw op zijn uitgaande handelingen aan, maar trekt deze btw op zijn inkomende handelingen van deze verschuldigde btw af. Het verschil stort hij door aan de schatkist.

Als zelfstandige of ondernemer moet je dus BTW aanrekenen aan je klanten. De BTW die je zelf moet betalen (bijvoorbeeld op de aankoop van handelsgoederen) mag je in mindering brengen van de BTW die je van klanten hebt ontvangen. Dit noemt men de btw-aftrek.

Een uitgave moet direct of indirect betrekking hebben op de bedrijfsvoering om in aanmerking te komen voor btw-aftrek.

Om te voldoen aan de BTW plicht moet je een periodieke btw-aangifte indienen waarin je zowel ontvangen als betaalde btw aangeeft. Het verschil tussen deze twee bedragen stort je door aan de btw-administratie. Deze aangifte kan je maandelijks doen of per kwartaal.

Belastbare handelingen

Belastbare handelingen zijn, wanneer ze in België plaatsvinden, onderworpen aan de btw. Het gaat over de volgende handelingen:

  • Levering van goederen door een btw-plichtige (art. 2 W.Btw)
  • Verrichten van diensten door een btw-plichtige (art.2 W.Btw)
  • Invoeren van goederen door wie dan ook (art. 3 W.Btw)
  • Intracommunautaire verwervingen (art. 3bis W.Btw)

Basistarieven van de btw

De basistarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit en zijn momenteel:

  • 0% (niet gelijk aan BTW-vrijstelling!)
  • 6 % voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter
  • 12 % voor goederen en geleverde diensten (economisch of sociaal belang)
  • 21 % voor handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten die niet elders werden vermeld of zogenaamde “luxeproducten”

BTW plichtig?

De btw die je aanrekent aan je klanten hangt af van wat je precies verhandelt. Met uitzondering van enkele vrije beroepen, zoals kinesisten en dokters, zijn alle prestaties in principe btw-plichtig. Maar deze uitzonderingen zijn aan een sneltempo aan het verdwijnen.

Niet zeker of je btw-plichtig bent? Neem als vuistregel:

Als je twijfelt, ben je het waarschijnlijk.

Toch twijfels? Klop even aan bij je boekhouder of fiscalist. Zij kunnen dit voor jou bevestigen.

Speciale regelingen

Voor een klein percentage kleine ondernemingen is de normale btw-regeling een buiten proportioneel grote opgave. Voor hen bestaan er bijzondere regelingen. De bekendste hiervan is de forfaitaire btw-regeling.  In dit systeem wordt de btw berekent op basis van aankopen of uurtarieven en niet op basis van facturen. Een andere optie is de btw-vrijstellingsregeling. Deze is vooral populair bij mensen die zelfstandig zijn in bijberoep. Wil je graag weten of je voor deze speciale regelgeving in aanmerking komt? Bespreek het eens met je boekhouder. Maar net als de uitzonderingen voor btw-plichtigheid worden deze speciale regelingen steeds minder voorkomend. Al zijn ze zeker niet uitdovend, de bovengrens voor deze uitzonderingen is in een paar jaar opgetrokken van 5.000 naar 25.000 euro

De aangifte indienen

De overheid verwacht overigens van de zelfstandige dat die spontaan een periodieke btw-aangifte indient. Afhankelijk van de omzet van je zaak moet deze aangifte maandelijks of driemaandelijks ingediend worden. Voor de meeste kleine zelfstandigen is dit driemaandelijks omdat hun omzet meestal lager ligt dan 1 miljoen euro.

Als kwartaalaangever ben je niet verplicht dit systeem te blijven volgen. Je kan er ook vrijwillig voor kiezen om maandaangever te worden. De keuze is vrijwillig maar ook finaal. Zo gauw je maandaangever bent, kan je niet meer terug.

Klantenlisting

Naast het indienen van de belastingaangifte verwacht de fiscus ook een jaarlijkse klantenlisting. Dit is een lijst van de Belgische btw-nummers van klanten aan wie je tijdens het vorig kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw) goederen of diensten hebt verstrekt. Deze lijst moet ingediend worden voor 31 maart. Tenzij je met je zaak onder de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen valt.

Ook dit moet ingediend worden via Intervat.

Intracommunautaire opgave

De Intracommunautaire opgave is de klantenlisting van niet-Belgische EU-klanten. Deze moet niet jaarlijks maar maandelijks of per kwartaal doorgegeven worden. Samen met de btw-aangifte.

Intervat

Deze drie  voorgaande verplichtingen moeten elektronisch ingediend worden via de Intervat-toepassing. Het is mogelijk om je aangifte schriftelijk in te dienen maar daarvoor moet je een motivatiebrief bezorgen aan het btw-controlekantoor. Het elektronisch indienen heeft veel voordelen en wordt ook sterk aangemoedigd door de overheid.

Het belang van correcte informatie

Foute of laattijdige indiening van je btw-aangifte kan leiden tot hoge boetes en dat wil je zeker vermijden. Het is daarom interessant om je te laten bijstaan door een boekhouder of accountant. Ook een boekhoudpakket als Rox-e.NET kan een grote hulp zijn. Rox-e.Net heeft niet alleen de nodige tools om btw correct in te brengen en te berekenen in het pakket, je kan ook toegang geven aan je accountant of boekhouder om regelmatig je dossier op te volgen. Zo vermijd je fouten en vertragingen.

Ook het opvragen van een klantenlisting is met Rox-e.NET kinderspel. Je kan de lijst makkelijk rechtstreeks uit het systeem opvragen.

Wil je graag meer info over boekhouden en BTW met Rox-e.NET? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

In de komende weken gaan we dieper in op bepaalde aspecten van BTW, met name de aangiften, Intervat, voorschotten, aftrek, btw eenheid en btw tarieven.

Hou dus zeker onze blog in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief, dan ontvang je deze berichten rechtstreeks in je mailbox.

 


Bron:

Stefan Ruysschaert, Christine Vanheuverzwijn, Ronny De Vrie. (2016). Practisch btw recht. (12de Druk). Berchtem: Uitgeverij De Boeck.