De klantenlisting: hoe, wat, waar en wanneer?

Ondertussen al de 5de in onze reeks over btw. Deze week gaan we kort in op een belangrijk, maar vaak over het hoofd gezien onderdeel van je btw-aangifte: de klantenlisting.

Wat is een klantenlisting?

De klantenlisting is een verplichte lijst waarmee de overheid kan controleren hoeveel btw je van je klanten hebt ontvangen. Deze lijst bevat al je Belgische klanten die je, in het vorige boekjaar, minstens 250 euro omzet hebben bezorgd (excl. btw wel te verstaan). Deze lijst bevat enkel klanten met een btw-nummer.

Wanneer moet deze listing ingediend worden?

Deze lijst moet jaarlijks, voor 31 maart ingediend worden. Je doet dit makkelijk online via de Intervat applicatie.

Nihil-listing

Als geen van je klanten een Belgisch btw-nummer heeft of als al je klanten zich bevinden onder de grens van 250 euro dan dien je een zogenaamde “nihil-listing” in. Je moet dus nog steeds een listing indienen. Maar deze is dan gewoon leeg.

Wat moet er dan precies allemaal op die listing staan?

  • Het btw-nummer van je klant
  • De totale omzet (exclusief btw) per klant (als die tenminste hoger is dan 250 euro)
  • Het totale btw-bedrag per klant.

 

In ROX-E.NET kan je makkelijk deze klanten terugvinden én een lijstje trekken.

Dit maakt van het indienen van je klantenlisting een snel en makkelijk werkje.

 

Wie wel, wie niet?

Iedere btw-plichtige moet voor 31 maart zijn of haar klantenlisting van het vorige jaar hebben ingediend via Intervat. Dit is een verplichting voor zowel periodieke aangevers, kleine ondernemers en belastingplichtigen die vallen onder een forfaitaire regeling.

Zoals in elke regelgeving zijn er ook hier uitzonderingen op, al zijn dit er heel weinig. Bij twijfel kan je best contact opnemen met je boekhouder.

Wat met niet-Belgische klanten?

Deze listing staat bekend als de “opgave van de intracommunautaire handelingen

De opgave van de intracommunautaire handelingen is een lijst met alle handelingen die je onderneming met (voor de btw als zodanig geïdentificeerde) klanten in andere landen van de EU heeft verricht.

De opgave vermeldt voor elke klant:

  • Het btw-nummer
  • Het bedrag van de uitgevoerde handelingen
  • De code van de categorie van de handeling
  • Als je een correctie moet opnemen aan een in een vroegere opgave opgenomen handeling: De periode van de oorspronkelijke intracommunautaire opgave.

Waarom belangrijk?

Boetes bij laattijdige indiening zijn niet mals. Deze kunnen gaan van 75 tot 3000 euro. Beter voorkomen dan genezen en dit zeker ergens in je agenda zetten.

Wat bij stopzetting?

Stop je met je zaak? Je moet dan nog een listing indienen met betrekking tot het huidige jaar uiterlijk 3 maand na de datum van stopzetting.