Relatiegeschenken: Ook fiscaal een cadeau?

Met de eindejaarsfeesten net achter de rug breekt er in het bedrijfsleven en hele periode van recepties en feestjes aan. Misschien wil je tijdens deze feestjes je werknemers wel verassen met een leuk cadeau. Of is het de jaarlijkse traditie om je klanten te belonen voor hun trouw met relatiegeschenken.

Wat ook de reden van deze geschenken mag zijn, als ondernemer houd je steeds het fiscale aspect in je achterhoofd. Daar gaan we deze week dan ook wat dieper op in.

Wat komt in aanmerking als relatiegeschenk?

De bedoeling van een relatiegeschenk is in de eerste plaats om reeds bestaande relaties te onderhouden en niet om nieuwe klanten te lokken.

Het zijn geschenken met een zekere waarde die zowel periodiek (met Kerst, Nieuwjaar,..) als toevallig (een jubileum, nieuwe zaak,..) gegeven worden aan klanten, medewerkers of zakenrelaties.

Wanneer zijn relatiegeschenken fiscaal aftrekbaar?

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen btw en directe belastingen.

  • Wat fiscaliteit (directe belastingen) betreft

Relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar als deze van beperkte waarde zijn (dit wil zeggen, minder of gelijk aan 125 euro). Onafhankelijk van wie de ontvanger is. Dit komt dus neer op 50% verworpen uitgaven (= 50% niet aftrekbaar).

Als de waard meer dan 125 euro bedraagt dan is de ontvanger wél belangrijk.

Als de begunstigde een vennootschap is en je bent zelf onderworpen aan de inkomstenbelasting (dit kan zowel de PB als de Ven. B zijn), dan dien je een fiche 281.50 (een “voordeel van alle aard”) op te maken op naam van de ontvanger.

Het geschenk is dan voor jou wel 100% aftrekbaar maar voor de ontvanger is dit dan weer een belastbaar voordeel. Het is dan ook een ietwat vergiftigd geschenk.

Kies je ervoor géén fiche op te maken, dan is het geschenk niet aftrekbaar. Je riskeert daarbovenop ook nog eens in het terecht te komen in het systeem van de “aanslag geheime commissielonen.

  • Wat btw (indirecte belastingen) betreft:

Als de aankoopprijs van het geschenk minder dan 50 euro (excl. btw) bedraagt, dan is dit 100% aftrekbaar. Is de waarde meer dan (of gelijk aan) 50 euro (excl. btw) is, dan is de btw niet aftrekbaar.

Opgelet! Geef je meerdere geschenken (bijvoorbeeld 3 flessen wijn in één verpakking) aan dezelfde persoon waar de gezamenlijk waarde meer dan of gelijk is aan 50 euro (excl.) dan is er geen recht op aftrek.

Maar zoals altijd zijn er ook uitzonderingen.

Publiciteitsmateriaal is 100% aftrekbaar als kost, als het geschenk blijvend en opvallend de naam van je onderneming draagt (Dus niet op verwijderbare verpakking).  De kost is slechts 50% aftrekbaar als kost wanneer deze vermelding er niet opstaat.

De btw is in beide gevallen 100% aftrekbaar.

Alcoholische dranken als wijnen en aperitieven zijn 50% aftrekbaar als kost. Voor de btw geldt de algemene regel.

Sterke dranken (meer dan 22°) en tabaksproducten zijn altijd 50% aftrekbaar als kost. De btw is nooit aftrekbaar.

Relatiegeschenken die worden gegeven in het kader van buitenlandse zakenreizen zijn 100% aftrekbaar. Het is niet van belang waar de geschenken aangekocht werden, wel de locatie waar ze geschonken worden. Relatiegeschenken die in België aan buitenlandse zakenrelaties worden geschonken zijn dus maar voor 50% aftrekbaar. Voor de btw geldt de algemene regel.

Tombolageschenken en toegelaten loterijen zijn 100% aftrekbaar als het komt op inkomstenbelastingen maar niet aftrekbaar als het komt op btw.

Sponsoring is volledig aftrekbaar als dit in ruil is voor publiciteit (wat betreft de inkomstenbelastingen). De btw is 100% aftrekbaar indien de tegenprestatie gebeurt door een btw-plichtige.

Geschenken aan personeel ter gelegenheid van jaarlijks terugkerende gelegenheden (verjaardagen, nieuwjaar,..) zijn aftrekbaar tot 35 euro (incl.) op jaarbasis per persoon.

Daar bijkomend mag ook een geschenk van 35 euro (incl.) ter gelegenheid van Sinterklaas of een ander feest van dezelfde sociale aard (bv. verjaardag kind) in aftrek worden gebracht voor elk kind ten laste van de werknemer.

Jaarlijks mag je maximum 105 euro (incl.) per werknemer besteden aan een geschenk bij een eervolle onderscheiding.

Bij pensionering mag het geschenk maximum 35 euro (incl.) per volledig dienstjaar bedragen, met een minimum van 105,00 euro.

De btw is aftrekbaar indien het geschenk niet meer dan 50 euro (incl.) bedraagt, het moet bovendien een collectief geschenk zijn en aangemerkt worden als een sociaal voordeel voor de inkomstenbelasting.

 

Zoals je ziet. Het is niet simpel om cadeaus te geven als je ondernemer bent, maar het is het zeker wel waard! Probeer alleszins de kosten te beperken, het gaat hem immers over de intentie.

Nog wat verduidelijking nodig? Hieronder kan je een handig schema downloaden waar alle feiten nog eens op een rijtje worden gezet. En zoals bij alles wat fiscaliteit is: bij twijfel, neem contact op met je boekhouder.