Geen kwartaalvoorschotten meer. Wat nu?

Je hebt het misschien al horen waaien: vanaf 20 mei 2017 zou het afgelopen zijn met de kwartaalvoorschotten voor de btw. Concreet betekent dit dat er vanaf die datum enkel nog één betaling per kwartaal zou dienen te gebeuren.

Veel mensen waren al aan het handenklappen maar of dit écht zo’n goede zaak is, dat valt nog af te wachten. De uitdrukking “vergiftigd geschenk” is hier al een paar keer voorbijgekomen op kantoor.

Wat zal deze verandering nu precies inhouden? Kwartaalaangevers zullen nu, net zoals de maandaangevers, de verschuldigde btw die blijkt uit de kwartaalaangifte pas moeten betalen uiterlijk op de indieningsdatum van die aangifte (de 20ste van de maand volgend op het kwartaal) De tussentijdse voorschotten moeten dus niet meer worden betaald.

Maar dit is niet het  enige waarin de kwartaalaangevers nu worden gelijkgesteld met de maandaangevers. De kwartaalaangevers zullen, net als de maandaangevers, ook nog een ‘decembervoorschot’ moeten betalen. Dit is een voorschot op de btw die verschuldigd is over de handelingen van het vierde kwartaal van dat jaar . oktober t.e.m. 20 december)

Deze veranderingen treden in werking vanaf het tweede kwartaal van dit jaar.

bron