Het fiscale aspect van sponsoring

Het binnenhalen van sponsoring is voor veel verenigingen een belangrijke vorm van inkomsten. Er voor kiezen om als onderneming aan sponsoring te doen is een gezonde reflex want sponsoring is niet enkel een ideale manier om je lokale verenigingsleven te stimuleren, het is ook een mooie advertentiemogelijkheid.

En net die advertentiemogelijkheid is heel belangrijk! Kies je ervoor om een lokale vereniging te steunen dan is de intentie een belangrijke factor. In ruil voor de sponsoring verwacht je van de vereniging een tegenprestatie: De bovengenoemde advertentiemogelijkheid. Gebeurt dit niet, en geef je enkel “uit sympathie” dan valt dit niet onder de noemer beroepskost en is het bijgevolg niet fiscaal aftrekbaar.

Om sponsoring te kunnen aftrekken als beroepskost moet voldaan worden aan de drie voorwaarden uit art. 49 van het wetboek van inkomstenbelasting:

  • Moet gedragen worden tijdens de belastbare periode
  • Moet kunnen verantwoord worden met bewijsstukken
  • Moet beogen belastbaar inkomen te behouden of te verwerven

Het is dus belangrijk dat de uitgaven die je doet voor sponsoring voldoende verband houden met de professionele activiteiten van je onderneming. Je wil namelijk reclame maken voor je goederen of diensten. Het is ook belangrijk dat deze publiciteit (goed) waarneembaar is.

Ook de kosten die je maakt mogen niet buitenproportioneel zijn. Dat wil zeggen: ze mogen niet op onredelijke wijze de noden van de sponsor overschrijden. Rekening houdend met deze voorwaarden kan het sponsoring een wederzijds voordeel hebben voor zowel ondernemer als vereniging.

Heb je nog twijfels over hoe je dit best aanpakt? Neen dan zeker contact op met je boekhouder. Deze kan jou helpen hier het beste van te maken, zonder voor onaangename verassingen te komen staan.